Iluzivní malby (3D)

malby vytvářejí zdání skutečnosti

 

Využitím perspektivy a různorodé hloubky barev
malujeme dojem jiného prostoru.

Iluzivní malby

Iluzivní malby (3D malby) vytvářející pocit skutečnosti. Využitím perspektivy a různorodé hloubky barev malujeme dojem jiného prostoru.

Reklamní malby

Reklamní malby, písmomalířství – vytvářím nejen iluzivní malby, ale i malby dvojrozměrné, nebo vytvářím grafické či barevné členění ploch.

Vizualizace domů

Vizualizace rodinných a bytových domů - Nabízím vizualizaci přímo na váš dům.

Malované fasády

Malované fasády, které svoji podstatou tomu přímo vybízejí, jako např. mateřské školy, základní školy, zařízení pro děti, historizující objekty.