Iluzivní malby (3D)

malby vytvářejí zdání skutečnosti

 

Využitím perspektivy a různorodé hloubky barev
malujeme dojem jiného prostoru.

3D iluzivní malby

Iluzivní malby (3D malby) vytvářející pocit skutečnosti.

Využitím perspektivy a různorodé hloubky barev maluji dojem jiného prostoru. Provádím iluzivní malby převážně velkých ploch, kde využívám konkrétní dané dispozice pro zvýšení malovaného efektu. Rád přivádím diváka do „rozpaků“ a nutím ho k zamyšlení, zda opravdu vidí to, co vidí, zda okna jsou skutečná či malovaná, zda v objektu je průchod či není.

Toto nezvyklé pojetí plochy sebou také přináší jiný pohled na reklamu. Mluvím zde o propojení reklamy a malby. V tomto ohledu se dostávám do zajímavé situace, vytvářím sice reklamu (v podstatě velký billboard), ale zároveň obraz, který od pradávna v sobě nese cosi navíc. Proto si dovolím k tématu v krátkosti vyjádřit svůj názor.

Například malba na bytovém domě v Plzni v Suvorovovo ulici, kde je na boční stěně domu zkopírován motiv skutečného stávajícího štítu. Díky tomuto perspektivně malovanému štítu vzniká dojem proluky, který znásobuje v prvním plánu namalovaná vstupní brána.

Samozřejmě co se líbí jednomu, nemusí se líbit druhému. Někde se setkávám s názorem, že jde o invazivní malbu, nebo dokonce o dehonestaci objektu nesoucí tuto malbu, kde hlavním důvodem vzniku, je autorova potřeba se vyjádřit. Beru tyto názory na vědomí, nicméně se s nimi v žádném případě nemohu ztotožnit.

Jedná se o reklamu!

Maluji reklamy nikoliv umění! Vytvářím reklamní malby. Nepovažuji se za umělce v dnešním slova smyslu. Jsem řemeslník, který bere vážně řemeslo a práci s tím související. Vytvářím iluzi (3D malby), stejně jako tomu bylo u malířů v renesanci či v baroku. To, že je to u mnoha lidí považované za umění mě velice těší, nic méně z mého pohledu se jedné stéle jen o dobře zvládnutou řemeslnou práci.

Jak dehonestovat sídliště?

Největší část mých maleb najdete na panelákových sídlištích. A ať mi architekti těchto výtvorů prominou, nejedná se o šťastné řešení. Chápu, že v době vzniku nebylo příliš prostoru na vlastní invenci. Jedné se o zvláštně upravené sovětské chápání urbanismu. Ale nechci zde kritizovat sídliště, ty jsou taková, jaká jsou a mnoha lidem dali střechu nad hlavou. Chci říci, že v dnešní době už nemusí být tak stejná a šedá jako dřív. A pokud někdo tvrdí, že ničím tento šedý a nudný ráz sídlišť, tak to beru jako pochvalu. V jednom takovém jsem vyrůstal a vím, o čem mluvím.

Kritika

Zajímavé je, že ti kteří, kritizují mojí práci, většinou nikdy nic nevytvořili, natož namalovali. Nechci zde tvrdit, že vše co říkám je tak a ne jinak, a že mám absolutní pravdu. Jde o názor a ten může být různý. Proto jsem rád, že kritika přichází jen od hrstky lidí, většinou intelektuálů, kteří ostatně kritizuji vše.

Žijeme v době invazivních obrazů, denně míjíme stovky billboardů či zavěšených reklamních ploch. Při zapnutí televize se nevyhneme stovkám oživlých obrazu v podobě reklam apod. Mojí prací je převážně reklama a dovoluji si tvrdit, že v dnešní počítačové a digitalizované formě projevu, je právě tato klasická malba něčím jiným, ničím zklidňujícím. O tomto názoru mě přesvědčuji poměrně velký zájem o moji práci a hlavně kladné přijití.

Kladné přijetí

Každý, kdo něco vytváří, je v dialogu s publikem, a to i když se jedné jen o reklamu. A samozřejmě je každý rád, pokud se jeho práce líbí. Na základě několika konfrontací s realitou pomocí médií (Mladá fronta, Spektrum, portál iDNES aktivní možností hlasování, dokument ČT „Ta naše povaha česká“, apod.) mohu říci, že má práce je z velké části kladně přejímána, a za to velice děkuji.

Milan Strnad (výtvarník a arteterapeut)

Zaujaly vás mé služby? Kontaktujte mě.

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).
Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.