Malované fasády

Maluji fasády na objektech, které svoji podstatou tomu přímo vybízejí:

  • mateřské školy
  • základní školy
  • zařízení pro děti
  • historizující objekty

Malované fasády patří od nepaměti k tradičním výzdobám měst a obcí. V tomto smyslu nabízím historizující malby, které mohou mít přímou předlohu v minulosti, anebo vytvořím návrh, který svým obsahem a ztvárněním je vhodný na daný objekt. Maluji repliky přímo na fasády, ale je možné si také objednat kopii vašeho oblíbeného obrazu.