Vizualizace domů

Další důležitou činností je vizualizace rodinných a bytových domů. Častým problémem při rekonstrukci či stavbě rodinném domu bývá představa o jeho konečné podobě, kdy bývá dost náročné si sám před sebou uvědomit, představit, jak v té či oné barvě bude daný objekt vypadat. Ale ještě složitější a těžší bývá tuto vnitřní představu, pokud existuje, sdělit ostatním, především svým blízkým. 

U bytových domů je tento problém o to větší, že se zde musí shodnout hned několik subjektů. Není možné vždy všem vyhovět, ale pokud to okolnosti dovolují, snažím se o začlenění domu do celkového kontextu, popřípadě o ztvárnění představy investora o barevnosti objektu. Zde pomáhám v nalezení kompromisního řešení, protože není výjimkou, že jeden z vlastníků chce dům modrý a druhý červený. 

V tento moment nastává problém, kde barva domu je něčím neřešitelným. V podstatě se není čemu divit, barva jako taková přímo ovlivňuje emoce. Mírně s nadsázkou lze říci, že barva je emoce. Nejen pro tyto situace nabízím vizualizaci vašeho rodinného popřípadě bytového domu.